František Gistinger

Zlatý klíč vynalézaní i psaní

Vše je tak prosté

vesnice město smog

a v něm poctivá práce i život

pohyb tvoření i dění

svou potřebností chtění

životní úctyhodné ctnosti

pro dobrý dopad

z citů vůle čtení

až na čistý vzduch a lásku

nám vůbec nic neschází

a to ani ten sotva zjevný

odpad co do ovzduší se vznáší

vznáší se výš a dál

tam vysoko v ovzduší

kdo by o něj stál

a až jsem k Lysé hoře vzlét

což nebylo jen tak ani hned

zvolna svůj ten talent znalý

jsem do vzletu kouřma dal

než ve mně zazářil um zralý

já spatřil v něm pro lidské šťěstí

v hojnosti a technozralosti

živý tvůrčí kapitál.

Patent č. 252658- zefektivní účinnou ochranu ovzduší proti t znečišťování průmyslem a dopravou,  viz dále E-mail f.gistinger@seznam.cz