Marta Rybková

 (1956)

Pracovala ako účtovníčka na SOU SS v Hornom Smokovci. Publikovala v Podtatranských novinách, Východoslovenských novinách, Dotykoch, mesačníku Poprad, Romboide. Získala ocenenia v súťažiach: Literárne Topoľčany, Literárny Zvolen, Literárna Senica, v Liptovskom Mikuláši, Literárny Žiar nad Hronom, Generace 1988. V súťaži Horalfest 2008 získala 1. miesto v kategórii literatúra s cyklom básní "V horách". V roku 2010 jej vyšla básnická zbierka "Jablká dospelosti" v r. 2012 Vina v nevine a v r. 2016 Citový striptíz.     Búrka

Dirigent zvolal orchester

Melódie mrakov

v čardášovom rytme

splývajú v akorde

na čiernom pódiu

Spotení hráči

žmýkajú liečivé tóny

Doznievajú na perách

a popraskaných dlaniach

vďačnej zeme


Životný výpravca

Rampy rozpažili ruky

Staccato pneumatík

bodkuje koľaje

Brzda v pomlčke . . .

Otváram narazené dvere

do nedotknutej tóniny


C I T O V Ý S T R I P T Í Z

Kostýmový strih

bez módného návrhára

Ušitý na mieru

papierovej postele

Prežitá vstupenka

nahých slov

odomkla oči všetkým

ktorí sa milujú s citom


          XXX

Nehľadaj lekára

Málo úspor na úplatok

Úver už nesplatíš

Otoč sa ...

Za zákrutou nájdeš

nádych bez dlhov

So správnym kompasom

v rukách


 M R A K Y

Bezľútostne rozbíjajú

modré úboče

Stopy ich krokov

klopkajú v taktoch

Vlhko doznievajú

na dáždnikovej scéne 


 P O L N O Č N Á

Očná dohoda

spísaná s petardou

žmurká v iskrách

Za prahom

nedotknuté

Nesmiem krívať

hneď v podpise


N E P R E D A J N É

Vystreté prsty

hodili rukavičky

na nahý pult

V dlaniach stláčam

hlboké cesty

Na tovar pod nimi

mi nestačí peňaženka


                                                                                                          

O T V O R E N É

Roztrhaný dych

v kľúčovej dierke

ohrieva zámok

Zaškrípal v ňom

hrdzavý kľúč

V hlave mám

zapísaný kód

Nezamknem ...

(Poprad 23.01.2018)